Кратко представяне в картинки на шрифта Thalweg проектиран още през 1993 година от българският художник Иван Кьосев и информация за автора. 

Шрифтово семейство Thalweg е проект за дигитализация и развитие на ръчно рисуван шрифт проектиран през 1993 година от българският художник Иван Кьосев. Със съдействието на сина му Борислав Кьосев, който е и един от преподавателите ми по шрифт в НХА, през 2018 имах възможността и честта да стартирам този проект. Освен дигитализацията на всички предоставени знаци, беше необходимо да се изградят напълно нови знаци и начертания, необходими за един съвременен и добре функциониращ шрифт. Първата версия на Thalweg беше завършена през 2020 г. в общо 16 начертания, които включват разширена Латиница, Кирилица и Гръцки. Шрифтът е подкрепен и от най-различни функционалности и вариации на буквите, като всяко начертание съдържа по над 1100 знака. Съвсем скоро /2022/ беше завършен и Thalweg Poetica, който е вариант на Thalweg започнат отново от Иван Кьосев още през 1993 година. Той се състои от 33 начертания и представлява смесен вариант между Thalweg Regular и Thalweg Italic имащ характер на изправен курсив, като освен нормална ширина на буквите има и кондензирани начертания.